Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính Nữ
Website https://haiyen72.violet.vn
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Mai
Quận/huyện Quận Hoàng Mai
Tỉnh/thành Hà Nội
Giới thiệu Chiến sĩ thi đua
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 1313 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1825 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1788 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 132381 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Quỹ lớp từ 22/12/2012