Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Việt Bắc
Giới tính Nam
Website https://blogtinhoc.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nam Cao
Quận/huyện Huyện Kiến Xương
Tỉnh/thành Thái Bình
Chuyên môn Tin học, Mỹ thuật
Xác thực bởi Trần Ngọc Đại, Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 477 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 421 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 930 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57922 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Quỹ lớp từ 22/12/2012