Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đinh Hồng Hải
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/honghaidn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyễn Khuyến
Quận/huyện Quận Hải Châu
Tỉnh/thành Đà Nẵng
Chuyên môn Tin học
Giới thiệu Ngày lập web: 05/01/2009
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh, Nguyễn Thị Anh Thư
Đã đưa lên 484 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 22 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 53 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 58633 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Quỹ lớp từ 22/12/2012