Tham luận : Dân chủ kỷ cương...

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TM
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:00' 04-06-2010
Dung lượng: 39.5 KB
Số lượt tải: 652
Số lượt thích: 0 người
PGD & ĐT Quận Hoàng Mai
CĐ trường Tiểu học Tân Mai
-----------------*--------------------
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
--------------*-*-*-------------


Tham luận
“Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động: “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”
Giai đoạn 5 năm ( 2004- 2009) của trường Tiểu học Tân Mai
Cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương -Trách nhiệm” là một cuộc vận động lớn được Bộ giáo dục - Đào tạo và công đoàn Việt Nam phát động từ năm học 1993 - 1994. Trong những năm qua, cuộc vận động này đã được triển khai sâu rộng, động viên, khơi dậy ý thức trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp, lòng nhân ái của cán bộ quản lí, giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành. Cuộc vận động đó đã có tác dụng tích cực tới mọi mặt hoạt động giáo dục , đặc biệt có tác dụng xây dụng đội ngũ, xây dựng và duy trì kỉ cương trường học, xây dựng môi trường sư phạm mẫu mực, hạn chế và đẩy lùi tiêu cực trong ngành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Cuộc vận động đã tạo điều kiện thúc đẩy, nâng cao chất lượng nhiều cuộc vận động lớn của ngành như: Hai tốt; Giỏi việc trường- Đảm việc nhà; Dân chủ hóa trường học; Xã hội hóa giáo dục; Nhà trường thân thiện- Học sinh tích cực
Nhận thức được đầy đủ ý nghĩa của cuộc vận động “ Dân chủ- Kỉ cương- Tình thương- Trách nhiệm”, trong 5 năm qua trường tiểu học Tân Mai đã thực hiện sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả cuộc vận động này nhằm tạo sự chuyển biến thực sự về chất lương giảng dạy, giáo dục toàn diện trong nhà trường bằng các biện pháp sau đây:
1. Công đoàn phối hợp với chính quyền, dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng tổ chức cho CB- GV- VN học tập nghị quyết của Đảng, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng trong công tác giáo dục.
Công đoàn cũng tổ chức cho đoàn viên công đoàn quán triệt các chương trình hoạt động của ngành, học tập Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp. Tích cực tham gia thảo luận, xây dựng đề án kế hoạch nhiệm vụ năm học hàng năm.
2. Thực hiện kế hoạch của Quận uỷ Hoàng Mai, trường Tiểu học Tân Mai đã làm tốt công tác phát triển Đảng, 5 năm qua đã kết nạp được 8 Đảng viên mới.
3. Công đoàn phối hợp với nhà trường tổ chức cho giáo viên học tập, nghiên cứu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên, cán bộ quản lý, các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia, tổ chức tốt các chuyên đề về công tác giảng dạy trong trường, trong cụm để nâng cao trình độ chuyên môn giáo viên.
Thực hiện tốt dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng, trí tuệ của Ban giám hiệu, cán bộ ,giáo viên , học sinh góp phần xây dựng nề nếp kỷ cương trong mọi hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hoạt động tiêu cực, thực hiện
 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012