Sơ kết 3 năm "học tập - làm theo "

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TM
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:41' 03-05-2010
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 48
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT QUẬN HOÀNG MAI
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI
______________
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày 29 th áng 3 năm 2010


BÁO CÁO SƠ KẾT
Đánh giá việc triển khai thực hiện cuộc vận động
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

- Căn cứ Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7/11/2006 của Bộ Chính trị Hướng dẫn số 11-HD/TTVH ngày 6/12/2006 của Ban tư tưởng văn hoá trung ương;
- Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/QU ngày 31/1/2007 của Quận uỷ Hoàng Mai. Về kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
- Thực hiện hướng dẫn số 17/HD-PGD-ĐT Quận Hoàng Mai ngày 22/12/2008 và kế hoạch tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh” của trường Tiểu học Tân Mai;
Sau 3 năm triển khai thực hiện cuộc vận động, nhà trường đã đạt được một số kết quả sau:
Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động.
- Thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động.
- Phát động tới toàn thể CB, GV, NV và HS toàn trường.
- Tổ chức nghiên cứu và học tập đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh trong CB, GV, NV và HS. - Xây dựng kế hoạch học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh từ cá nhân tới các tổ công tác và toàn trường.
- Tổ chức các hoạt động tập thể có nội dung thiết thực giáo dục CB, GV, NV và HS học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tổ chức tốt cuộc thi kể chuyện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong GV+HS.
- Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra trong nhà trường.
- Ký cam kết thực hiện tốt các nội dung sau:
+ Đánh giá đúng chất lượng đạo đức, văn hoá của học sinh.
+ Không vi phạm đạo đức nhà giáo; thực hiện tốt Quy ước nếp sống văn hoá công nghiệp
+ Đảm bảo chất lượng học sinh lên lớp và dạy thêm học thêm không đúng quy định.
+ Không vi phạm công tác quản lý tài chính.
Triển khai học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đã tổ chức học tập các Chuyên đề “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay” (2007), “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu” (2008), “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” (2009);
Trên cơ sở học tập quán triệt các chuyên đề quy định, trường tổ chức thảo luận, viết thu hoạch về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời tự đề ra những yêu cầu học tập, phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện đạo đức cách mạng. Có 100% CBGVNV viết thu hoạch cá nhân thông qua Tổ chuyên môn và Công đoàn góp ý về kế hoạch rèn luyện bản thân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Trong các tiết sinh hoạt chủ điểm hàng tháng, nhà trường đều có chương trình cụ thể để Liên đội, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào đó tổ chức nói chuyện dưới cờ, tuyên truyền những bài học sâu sắc về đạo đức Bác Hồ.
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, như: panô, khẩu hiệu, toạ đàm… nhà trường đã chuyển tải khá đầy đủ các thông tin về cuộc vận động đến đông đảo CBGVNV và học sinh.

Kết quả tổ chức cuộc thi “ Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc thi “ Chúng em kể chuyện về bạn mình và làm theo tấm gương của Bác”
- Trường tổ
 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012