SKKN thư viện

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tân Mai
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:59' 08-04-2009
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 771
Số lượt thích: 0 người
PHẦN I: MỞ ĐẦU

Việt Nam ta nói riêng và tất cả các nước khác trên thế giới nói chung đang bước vào một thời đại mới. Đó là thời đại của công nghệ, của khoa học kỹ thuật, của trí tuệ. Thời đại đòi hỏi đất nước phải có những người lao động với trình độ học vấn cao, có tri thức, có bản lĩnh, có năng lực thực hiện đáp ứng mọi yêu cầu của đời sống xã hội. Thực tiễn nói trên đòi hỏi ngành GD-ĐT phải không ngừng đổi mới nhằm góp phần hình thành và phát triển nhân cách con người Việt Nam. Muốn vậy phải đổi mới trong dạy học, đặc biệt cần coi trọng công tác thư viện trường học.
“..Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học thư viện và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hóa mới cho các thành viên nhà trường”
Nhiệm vụ của thư viện trường học là phục vụ cho việc giảng dạy và học tập góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Để việc giảng dạy và học tập được tốt công tác phục vụ bạn đọc trong thư viện trường học phải được đặt lên hàng đầu.
Trong nhiều năm qua, thư viện trường tiểu học Tân Mai đã luôn đổi mới công tác phục vụ bạn đọc song việc phục vụ bạn đọc vẫn chưa đạt hiệu quả cao.
Xuất phát từ nhận thức trên, cũng như tìm hiểu thực tiễn thực trạng công tác phục vụ bạn đọc ở trường tôi đã mạnh dạn chọn đề tài :
“Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường tiểu học Tân Mai”
Mục đích nghiên cứu: các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở thư viện trường Tiểu học Tân Mai
Phạm vi nghiên cứu: Do thời gian có hạn, bản thân lại chưa có kinh nghiệm trong công tác thư viện nên đề tài chỉ có thể đề cập một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ bạn đọc ở trường thư viện Tiểu học Tân Mai, Quận Hoàng Mai.
PHẦN II : NỘI DUNG
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC
Một số khái niệm:
Công tác phục vụ bạn đọc là hoạt động của thư viện nhằm tuyên truyền và đưa ra phục vụ các dạng tài liệu, giúp đỡ người tới thư viện trong việc lựa chọn và sử dụng tài liệu. Công tác này được tiến hành bởi sự kết hợp các quá trình liên quan chặt chẽ với nhau của việc phục vụ đọc, mượn tài liệu, phục vụ thông tin tra cứu.
Vị trí:
Thư viện là nơi tập trung đầy đủ sách, có khả năng và phương tiện để phục vụ tốt nhất, tiết kiệm nhất những yêu cầu, những thắc mắc của giáo viên, học sinh trong việc dạy và học
Để nâng cao chất lượng giảng dạy thầy phải học, đọc.
Để nâng cao chất lượng học và bổ sung kiến thức trò phải đọc.
Vì vậy công tác bạn đọc phải gắn liền với việc dạy và học. Phải lấy mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ năm học của nhà trường làm mục tiêu và nhiệm vụ của thư viện nhà trường.
Tầm quan trọng
Là công tác trung tâm của mỗi thư viện nhằm dùng mọi hình thức, nhanh chóng luân chuyển để thỏa mãn nhu cầu đọc của giáo viên và học sinh.
Là công tác khác trong thư viện như: bổ sung, đăng ký, phân loại… đều có mục đích cuối cùng là phục vụ bạn đọc.
Là công tác để đánh giá hoạt động của thư viện. Để đánh giá đúng phải xem xét bạn đọc được phục vụ như thế nào, sách báo để đọc mượn có dễ dàng và đúng yêu cầu hay không. Đặc biệt là xem thư viện đã có tác dụng như thế nào đến việc nâng cao chất lượng dạy học, đã góp phần vào việc giáo dục và gây thói quen đọc sách ra sao.
Nội dung công tác phục vụ bạn đọc bao gồm:
Nghiên cứu nhu cầu, hứng thú đọc.
Hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện
Tổ chức phục vụ bạn đọc trong và ngoài thư viện
Tuyên truyền giới thiệu các loại hình tài liệu
Hướng dẫn cách tra cứu tài liệu
Hướng dẫn phương pháp đọc sách
Phục vụ thông tin theo yêu cầu bạn đọc

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHỤC VỤ BẠN ĐỌC Ở THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN MAI
Những nét khái quát về trường Tiểu học Tân Mai.
Trường nằm ở phía Nam thành phố, được thành lập từ năm 1961. Trước ngày 01/01/2004 trường thuộc địa bàn Quận Hai Bà Trưng, nay thuộc Quận Hoàng
 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012