Phiếu đánh giá tiết dạy mới

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:38' 26-12-2008
Dung lượng: 43.0 KB
Số lượt tải: 749
Số lượt thích: 0 người
Phiếu đánh giá tiết dạy ở cấp tiểu học

Họ tên người dạy:……………………………………………
Tên bài dạy:……………………………………………….Môn: ………………………..
Lớp……Trường Tiểu học:………………….Quận, huyện:………………Tỉnh, TP…...........
Các lĩnh vực
Tiêu chí
Điểm tối đa
Điểm đánh giá

I. Kiến thức
( 5 điểm)
Xác định vị trí, mục tiêu, chuẩn kiến thức và kĩ năng, nội dung cơ bản, trọng tâm của bài dạy.
Giảng dạy kiến thức cơ bản chính xác , có hệ thống.
Nội dung dạy học đảm bảo giáo dục toàn diện ( về thái độ , tình cảm, thẩm mỹ).
Khai thác nội dung dạy học nhằm phát triển năng lực học tập của học sinh .
Nội dung dạy học phù hợp tâm lí lứa tuổi, tác động đến các đối tượng kể cả học sinh khuyết tật, học sinh lớp ghép ( nếu có).
Nội dung dạy học cập nhật những vấn đề xã hội, nhân văn gắn với thực tế, đời sống xung quanh với học sinh.
1

1
0,5
1


1

0,5


II> Kĩ năng sư phạm
( 7 điểm )
2.1. Dạy học đúng đặc trưng bộ môn, đúng loại bài ( lí thuyết, luyện tập, thực hành, ôn tập….)
2.2 Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với các đối tượng theo hướng phát huy tính năng động sáng tạo của học sinh.
2.3. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học và theo hướng đổi mới
2.4 Xử lí các tình huống sư phạm phù hợp đối tượng và có tác dụng giáo dục.
2.5. Sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học, kể cả ĐDDH tự làm thiết thực, có hiệu quả.
2.6. Lời giảng mạch lạc, truyền cảm: chữ viết đúng, đẹp, trình bày bảng hợp lí.
2.7. Phân bố thời gian đảm bảo tiến trình tiết dạy, đạt mục tiêu của bài dạy và phù hợp với thực tế của lớp học.

1

2

1

0,5
1

0,5


1


III. TháI độ sư phạm
( 3 điểm )
3.1. Tác phong sư phạm chuẩn mực gần gũi, ân cần với học sinh.
3.2. Tôn trọng và đối xử công bằng với học sinh.
3.3. Kịp thời giúp đỡ học sinh có khó khăn trong học tập, động viên để mỗi học sinh đều được phát triển năng lực học tập.
1
1
1


IV. Hiệu quả
( 5 điểm )
4.1. Tiến trình tiết dạy hợp lí, nhẹ nhàng : Các hoạt động học tập diễn ra tự nhiên hiệu quả và phù hợp với đặc điểm học sinh tiểu học.
4.2. Học sinh tích cực chủ động tiếp thu bài học , có tình cảm thái độ đúng
4.3. Học sinh nắm được kiến thức , kĩ năng cơ bản của bài học và biết vận dụng vào các bài luyện tập, thực hành sau tiết dạy.
1

1
3


Cộng: 20
Xếp loại tiết dạy:
Avatar
Thanks Ms Yến- Your site's very, very nice
 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012