Khung TG năm học 2011- 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bộ GD _ ĐT
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:28' 12-06-2011
Dung lượng: 52.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
_____________

Số: 2094 /QĐ-BGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________

Hà Nội, ngày20 tháng 5 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012
của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
____________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ở các địa phương bao gồm:
1. Ngày tựu trường, ngày khai giảng.
2. Ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ I; ngày bắt đầu và ngày kết thúc học kỳ II.
3. Ngày kết thúc năm học.
4. Ngày thi học sinh giỏi, ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), ngày hoàn thành xét công nhận hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, ngày hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS).
5. Ngày hoàn thành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp học.
6. Các ngày nghỉ lễ, tết.
7. Thời gian nghỉ đối với giáo viên trong năm học.
8. Các ngày nghỉ khác (nghỉ giữa học kỳ, nghỉ cuối học kỳ, nghỉ theo mùa vụ, nghỉ tết của đồng bào dân tộc, nghỉ lễ hội truyền thống của địa phương).
Điều 2. Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 ở các địa phương.
1. Kế hoạch thời gian năm học phải đảm bảo số tuần thực học:
a) Đối với cấp Tiểu học, có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần);
b) Đối với cấp THCS và cấp THPT, có ít nhất 37 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 19 tuần, học kỳ II có ít nhất 18 tuần).
c) Đối với giáo dục thường xuyên (THCS và THPT), có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có ít nhất 16 tuần).
2. Kế hoạch thời gian năm học phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và tập quán của địa phương.
3. Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
4. Nghỉ Tết nguyên đán ít nhất là 7 ngày.
5. Thời gian nghỉ hè thay cho nghỉ phép năm của giáo viên là 2 tháng, có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học của địa phương.
6. Khuyến khích xây dựng và áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng bộ cho các cấp học trong trường phổ thông có nhiều cấp học, các cấp học trên một địa bàn dân cư, đặc biệt là đối với cấp tiểu học và cấp THCS.
Điều 3. Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012 áp dụng chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong toàn quốc được quy định như sau:
1. Tựu trường sớm nhất vào ngày 01/8/2011, muộn nhất vào ngày 28/8/2011.
2. Tổ chức khai giảng vào tuần cuối tháng 8 và tuần đầu tháng 9 (tập trung vào ngày Toàn dân đưa trẻ đến trường).
3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành kế hoạch giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2012.
4. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2012.
5. Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào các ngày 11 và 12/01/2012.
6. Thi tốt nghiệp THPT năm học 2011-2012 vào các ngày 02, 03 và 04/6/2012.
7. Xét công nhận hoàn
Avatar

Khung kế hoạch thời gian năm học 2011 - 2012

 

 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012