kế hoạch chiến lược XD trường

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm từ Violet
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:59' 03-05-2010
Dung lượng: 30.5 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 0 người
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỌ NGHIỆP
GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

PHẦN I: MỞ ĐẦU
Trường THCS Thọ Nghiệp được thành lập từ năm 1963, sau nhiều lần đổi tên, từ tháng 9/1994 trường chính thức mang tên trường THCS Thọ Nghiệp.Từ khi thành lập đến nay, trường đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Trong xu thế hội nhập và phát triển hiện nay, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục càn quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục thế hệ trẻ thành những con người có dủ các phẩm chất đạo đức, năng lực sáng tạo để đáp ứng được công cuộc công nghiệp hoán hiện đại hoá đất nước. Với tinh thần đó trường THCS Thọ Nghiệp xây dựng chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
Chiến lược phát triển giáo dục trường THCS Thọ nghiệp giai đoạn 2010 – 2015 và tàm nhìn đến năm 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng để cho các quyết sách của hội đồng trường và các hoạt động của cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên và các em học sinh trong trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện nghị quýet của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục xã nhà phát triển theo kịp các yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC
1. Phân tích môi trường:
1.1. Đặc điểm tình hình:
Năm học 2009 – 2010 trường THCS Thọ Nghiệp có 20 lớp học với 845 học sinh. Xếp loại học lực học kỳ I: loại giỏi: 56 em = 6.6%, loại khá: 363 em = 43%; loại TB: 311 em = 36.8%; loại yếu 105 em = 12.7%; loại kém: 10 em = 1.2%. Xếp loại hạnh kiểm: loại tốt: 564 em = 66.7%; loại khá: 220 em = 26%; loại TB: 61 em = 7.3%.
Đội ngũ giáo viên: tính đến 1/1/2010 trường có 49 cán bộ giáo viên, công nhân viên, trong đó: Cán bộ quản lý: 3, giáo viên: 41, nhân viên hành chính: 5.Về trình độ chuyên môn đào tạo: đại học: 9, Cao đẳng: 35, TH: 5, đang học đại học:1. Về trình độ chính trị: quản lý giáo dục: 2, đang học TC Chính trị - quản lý nhà nước: 2.
1.1.1. Môi trường bên trong:
a. Mặt mạnh:
Công tác quản lý của nhà trường: có kế hoạch cụ thể theo từng tháng, tuần, được tổ chức triển khai thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm kịp thời theo từng giai đoạn. Nhà trường thcự hiện khá tốt quy chế dân chủ, tính công khai minh bạch được thể hiện rõ qua từng hoạt động.
Tập thẻ giáo viên nhà trường nhiệt tình, tâm huyết với nghề, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo vien guioỉ, chiến sĩ thi đua các cấp, đa số giáo viên thành thạo tin học, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học, trường đã có trang Website riêng, các thông tin của trường luôn được cập nhật trên trang Website.
Đa số các em học sinh của trường ngoan, có ý thức học tập tốt, có chí tiến thủ, nhiều em đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải qua các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.
Đảng uỷ, chính quyền địa phương và đại đa số nhân dân, các bậc cha mẹ học quan tâm tới sự nghiệp giáo dục, ngày càng đầu tư bổ sung cơ sở vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học của thầy và trò nhà trường.
b. Mặt yếu:
Một bọ phận cán bộ giáo viên chưa gương mấu trong công việc cũng như phẩm chất, chưa thực sự yêu nghề mến trẻ;
Phương pháp dạy học ở một bộ phận giáo viên chậm đổi mới, tính giáo dục toàn diện học sinh chưa cao, chỉ coi trọng việc dạy kiến thức, chưa quan tâm dạy kỹ năng sống cho học sinh.
Chất lượng học chưa cao, chưa đồng đều ở các khối lớp, tỷ lệ học sinh yếu kém vẫn nhiều; ý thức học tập, tu dưỡng ở một bộ phận học sinh còn yếu;
Cơ sở vật chất mặc dù đã được đầu tư song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục, trang thiết bị
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Quỹ lớp từ 22/12/2012