CT HSS V 2011- 2012 Bộ GD&ĐT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Bộ GD
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:06' 10-10-2011
Dung lượng: 108.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích: 0 người
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 5687/BGDĐT-CTHSSV
V/v hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2011

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Căn cứ Chỉ thị số 3398/CT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2011 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2011 - 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 – 2012 như sau:
A. Nhiệm vụ trọng tâm
1. Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ “đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với phát triển kinh tế tri thức, bảo vệ tài nguyên, môi trường
2. Tiếp tục đẩy mạnh tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
3. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “dựng trường học thân thiện, học sinh tích cựctăng cường công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên, giáo dục kỹ năng sống, văn hóa truyền thống, xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục thể chất, thể thao ngoại khóa và công tác y tế trường học.
4. Tích cực triển khai các hoạt động phòng chống tai nạn đuối nước cho học sinh, đặc biệt là triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong các nhà trường. Tăng cường các biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác phòng chống tai nạn thương tích, giảm nhẹ thảm họa thiên tai và biến đổi khí hậu. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác bảo hiểm y tế cho học sinh.
5. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong nhà trường và phòng chống tác động tiêu cực của trò chơi trực tuyến (Games online ) đối với học sinh.
6. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác học sinh, sinh viên, thể dục thể thao và y tế trường học. Đẩy mạnh việc triển khai thành lập bộ máy chuyên trách thực hiện công tác học sinh, sinh viên tại các sở giáo dục và đào tạo.
7. Tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, cấp khu vực và toàn quốc vào năm 2012.
B. Nhiệm vụ cụ thể
I. Công tác giáo dục Tư tưởng – Văn hoá
1. Học tập và quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, chú trọng nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp “công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nướctăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên để mang lại hiệu quả trong công tác giáo dục toàn diện học sinh, sinh viên .
2. Tiếp tục đẩy mạnh tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các nhà trường và cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện việc tích hợp giảng dạy nội dung đạo đức Hồ Chí Minh vào các môn học chính khoá và các hoạt động ngoại khoá trong nhà trường. Triển khai đi vào chiều sâu nội dung “làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
3. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, tăng cường tính tích cực của học sinh. Tổ chức xây dựng quy tắc ứng xử trong nhà trường, tập huấn nhân rộng mô hình các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua tới đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục ở các nhà trường và cơ sở giáo dục.
4. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 12/2008/NQLT-BGDĐT-TWĐTN và kế hoạch phối hợp giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2011 – 2012. Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ trong các nhà trường, cơ sở giáo dục.
II. Công tác quản lý học sinh, sinh viên
1. Triển khai thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không
 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012