Biên bản họp BGH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm từ Violet
Người gửi: Nguyễn Thị Hải Yến (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:19' 03-05-2010
Dung lượng: 225.0 KB
Số lượt tải: 26
Số lượt thích: 0 người

Nội dung công việc
1. Phân công phụ trách mảng:
- Đ/ c Yến- Chủ tịch HĐ thi đua khen thưởng: Phụ trách chung
- Đ/ c Hằng: Phụ trách CM, LĐ, chỉ đạo Đoàn Đội, xoá mù-PC, bán trú.
- Đ/ c Hiền- Chủ tịch Công đoàn
- Đ/ c P Lan: Tổ trưởng tổ1
- Đ/ c Mai: Tổ trưởng tổ 2+3
- Đ/ c Hoà: Tổ trưởng tổ 4+ 5
- Đ/c Thuý + đ/c Liễu: Tổng phụ trách (đ/c Thuý phụ trách chính)
2.Phân công chuyên môn:

tt
Họ và tên
nhiệm vụ


1
Nguyễn Thị Yến
Hiệu trưởng-Phụ trách chung


2
Đinh Thị Thu Hằng
Phó HT-Phụ trách CM Khối 1-2-3, công tác PC, xoá mù


3
Bùi Thị Oánh
Giảng dạy và CN lớp 1A


4
Phạm Thị Lan
Giảng dạy và CN lớp 1B


5
Nguyễn Thị Xuân
Giảng dạy và CN lớp 1C


6
Nguyễn Thị Bích
Dạy kê khối 1


7
Vũ Thị Tuyết Mai
Giảng dạy và CN lớp 2A


8
Nguyễn Thị Thu
Giảng dạy và CN lớp 2B


9
Dương Thị Hiền
Giảng dạy và CN lớp 3A


10
Dương Kim Nhinh
Giảng dạy và CN lớp 3B


11
Nguyễn T Khuyên
Giảng dạy và CN lớp 3C


12
Dân Thị Tuyết
Dạy kê khối 3


13
Ngô Thị Hoà
Giảng dạy và CN lớp 4A


14
Phạm Hồng Anh
Giảng dạy và CN lớp 4B


15
Nguyễn Thị Hường
Giảng dạy và CN lớp 4C


16
Nguyễn T Ngọc Anh
Giảng dạy và CN lớp 4D


17
Ngô Hải Yến
Dạy kê khối 4


18
Hoàng Thuý Đào
Giảng dạy và CN lớp 5A


19
Trần Thị Thanh Đoan
Giảng dạy và CN lớp 5B


20
Nguyễn Minh Phương
Dạy kê khối 5


21
Nguyễn Thị Thuý
Dạy ngoại ngữ khối 4+ 5; TPT Đội


22
Nguyễn Thị Liễu
Dạy hát nhạc; TPT Đội


23
Lê Kim Dung
Dạy mỹ thuật từ K1-> K5; ôn MT khối 1;2 và 3


24
Nguyễn Thị Hoài
Dạy thể dục


25
Nguyễn Thị Lê
Phụ trách thư viện; đồ dùng; thủ quỹ.


26
Nguyễn Thị Oanh
Phụ trách kế toán.


27
NgôLan Anh
Phụ trách y tế.STT
Tổ 1
CV
Tổ 2 + 3
CV
Tổ 4 + 5
CV

1
Nguyễn Thị Yến
HT
Dương Thị Hiền
CĐ-TP
Đinh T Thu Hằng
HP

2
Bùi Thị Oánh
TT
Vũ T Tuyết Mai
TT
Ngô Thị Hoà
TT

3
Phạm Thị Lan
TP
Nguyễn Thị Thu

Hoàng Thuý Đào
TP

4
Nguyễn T Xuân

Dương K Nhinh

Phạm Hồng Anh


5
Nguyễn T Bích

Nguyễn T Khuyên

Nguyễn T Hường


6
Nguyễn T Liễu

Dân Thị Tuyết

Nguyễn T Ngọc Anh


7
Nguyễn T Hoài

Ngô Hải Yến

Trần T Th Đoan


8
Nguyễn T Oanh

Nguyễn Thị Lê

Nguyễn M Phương


9
Ngô Lan Anh

Lê Kim Dung

Nguyễn Thị Thuý


3. Công tác
 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012