Gốc > QUẢN LÝ >

Tư tưởng quản lý của người xưa

 

 2023111042_01

1.    Tư tưởng quản lý Khổng Tử:” Lấy dân làm gốc” Dân là gốc nước. Gốc có liền thì nước mới an.

Có 9 thuật trị dân :

              - Tu thân

              - Thương dân

              - Trọng sĩ, trọng người tài

              - Đãi tài, đãi ngộ tốt.

              - ưu ái: hiền nhân

              - Tránh dèm pha coi khinh người khác.

              - Chú ý quan hệ qua lại- Sự tương tác.

              - Đối xử tử tế với người ngoại bang

              - Chú ý gia tăng sức người sức của

              - Dân nên thân. Phải thân dân.

Khổng Tử khuyên người quản lý

-         Chính tâm : Tâm phải thực, phải rõ rang.

-         Thành ý : Ý ( diễn đạt ) phải rõ ràng.

-         Cách vật : Phân tích sự vật 1 cách rõ rang có cội nguồn, có trước có sau.

-         Về phương cách : Chỉ, định, tĩnh, lự, năng, đắc

+ Chỉ : Chỉ đường dẫn lối ( có mục tiêu )

+ Định : Quyết định rõ ràng , định ra công việc xác định.

+ Tĩnh : Bình tĩnh, thận trọng.

 + Lự : Phải cân nhắc mọi việc

+ Năng : Chuyên cần, tích cực.

+ Đắc : Đắc nhân tâm đi đến kết quả cuối cùng.

Theo Khổng Tử : Mưu sự tại nhân, Thành sự tại thiên

2.    Tư tưởng quản lý của Mạnh Tử : Lãnh đạo phải có đức trị và pháp trị.

Đức trị :Vương đạo

Pháp trị : Bá đạo

Mạnh Tử  Nhân , lễ nghĩa, trí, tín

Người trị dân phải có 2 đạo. Đạo trời vầ đạo nhân.

3.    Tư tưởng quản lý của Tuân Tử : Trong con người có cái thiện và cái ác, chúng ta phải hoàn thiện cái thiện và loại trừ cái ác. Với 6 nét trị dân :

-         Lấy nhân đức làm gốc

-         Lấy tấm gương soi sang

-         Tư tưởng nhân ái

-         Chú ý đến danh tiếng

-         Tư tưởng đại đồng

 


Hải Yến - Chép lại từ bài giảng môn Tâm Lý học Quản Lý - Học viện quản lý GD


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Hải Yến @ 06:53 23/10/2010
Số lượt xem: 1315
Số lượt thích: 0 người
Avatar
"Mưu sự tại nhân, Thành sự tại thiên"
 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012