Gốc > Nhật kí những giấc mơ > Nhật kí những giấc mơ >

"Trang Chu hóa bướm"


Trang Chu mộng vi hồ điệp
Hủ hủ nhiên hồ điệp dã
Tự du thích chí dư
Bất tri Chu dã
Nga nhiên giác tắc
Bất tri Chu chi mộng vi hồ điệp dư
Hồ điệp chi mộng vi Chu dư
Chu dữ hồ điệp tắc tất hữu phận hĩ
Thử chi vị vật hoá
(Tề vật luận)

Dịch nghĩa 
Xưa có lần,
Trang Chu mộng thấy mình là bướm
Thế là phấp phới bay, bướm mà
Tự mình thích chí.
Chẳng biết gì Chu
Đột nhiên thức giấc
Thì lạ lùng chưa, lại là Chu
Không biết giấc mơ Chu đã làm ra bướm
Hay giấc mơ bướm đã làm ra Chu?
Chu và bướm ắt phải khác phận
Đấy gọi là vật hoá.

(Nam Hoa kinh) 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Thị Hải Yến @ 15:55 22/04/2011
Số lượt xem: 932
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012