Gốc > Bạn bè > Chia sẻ kinh nghiệm >

Cách gửi file flash, phim ... vào ô ý kiến

Đức Thiệu (đã thu được kinh nghiệm qua hơn 100 lần gửi) nay đưa ra để quý thầy cô bổ sung thêm thành một kĩ thuật hoàn hảo nhằm giúp bạn hữu thoải mái trao tặng quà cho nhau để trang ngôi nhà VIOLET chúng ta ngày càng rộn rã tiếng cười, chứa chan kỉ niệm giao hảo !
Bước 1: Chuẩn bị code của file gửi.
+ Chép code vào file dạng notepad để tránh lỗi code.
+ Có thể thêm thắt câu chào hỏi bên trên hoặc bên dưới code của file và ngăn cách bằng thuật ngữ <br> (xuống hàng), hoặc<hr> (đường kẻ ngang), hoặc kiểu gì tùy ý. Đức Thiệu ghi câu chào bên trên: vừa dễ hiểu và dễ làm.
+ Thêm kiểu cách cho câu chào. Ví dụ.
+ Chuẫn bị thao tác dán: Chọn hết (Ctrl+A), copy vào Clipboard (Ctrl+C), dán (Ctrl+V)
Bước 2: Tìm vị trí gửi:
+ Lựa chọn bài có nội dung phù hợp với chủ đề gửi.
+ Có rất nhiều bài có nội dung cùng chủ đề gửi nhưng dễ gửi hơn hết là dưới bài dạng tư liệu (có mục mô tả ít, hoặc tư liệu tự chạy có mục mô tả ít, bên dưới không có các ý kiến quá dài...)
+ Những nơi dưới bài khó gửi là: tư liệu có mô tả dài, bài viết quá dài có nhiều hình ảnh sẽ bị màn hình che khuất hoặc bài viết quá ngắn và không có hình ảnh, ... Trên trang có những hiệu ứng trôi che khuất các nút lệnh sẽ rất khó gửi, bên dưới có chứa frame nội dung liên kết ngoài trang sẽ giành quyền chạy trước nên trỏ chuột biến thành bản tay (ưu tiên liên kết) sẽ không dán code vào ô ý kiến được hoặc trang có banner hay các khối tự tạo chạy nhạc, phim tự động khiến các trình dowload bắt được link chạy trước và bật hộp thoại lưu file che mất ô ý kiến, hoặc các trang cực kì nhẹ không có một hình ảnh hoặc chương trình gì để chạy hết, ... Mạng quá mạnh hoặc quá yếu, ...
Bước 3: Chọn kích thước hiển thị gửi.
+ Ô ý kiến phải đang mở nữa chừng (khoảng 1/3 mỗi chiều của ô đã mở hết)
+ Hãy thu trang Website thật nhỏ để ô ý kiến không bị che khuất bên dưới màn hình.
Bước 4: Kĩ thuật gửi.
+ Không nhấp vào file để mở ô ý kiến. Hãy nhấp vào ý kiến của người gửi file. Ý kiến của người gửi file càng ngắn thì càng dễ nhìn thấy ô ý kiến để gửi code vào.
+ Hãy tranh thủ gửi ngay lần thứ nhất.
+ Nếu không thành công: nhấn F5 để mở lại ô ý kiến (hãy cố gắng quan sát ô ý kiến nằm ở vị trí nào để nếu không thành công thì lần sau nên đặt trỏ chuột hờ sẵn tại vị trí đó). Trên máy Đức Thiệu, trong một giây phải thực hiện đủ 4 thao tác: nhấp chuột vào ô ý kiến, bấm Ctrl+V để dán, di chuyển chuột vào nút Gửi ý kiến và nhấp gửi.
+ Nếu nhiều lần không gửi được, có thể trang Website sẽ "trơ ra" khi nhấn F5: hãy tắt trang và thực hiện lại như từ đầu.
 

Nhưng khi gặp bài viết có ý kiến bên dưới quá nhiều thì việc cuộn màn hình xuống phía dưới sẽ làm mất một khoảng thời gian cực kì quý. Và việc phải nhấn F5 (refresh) làm mất thời gian cùng với bộ nhớ ram là điều đáng buồn !

gs_500

Đây là cách khắc phục:

gs1_500

Bạn sửa ở dòng địa chỉ "...page/x" thành "...page/888" - Enter !
Bây giờ thì bạn gửi được rồi đó. Nếu không kịp thì bạn thu nhỏ cửa sổ xuống (Ctrl+nút bánh xe chuột) và nhấn F5 rồi gửi cho đến khi thành công !
Dễ mà bạn hén !  VUITVUI


Nhắn tin cho tác giả
Đỗ Đức Thiệu @ 09:46 03/07/2011
Số lượt xem: 1779
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Đức Thiệu (đã thu được kinh nghiệm qua hơn 100 lần gửi) nay đưa ra để quý thầy cô bổ sung thêm thành một kĩ thuật hoàn hảo nhằm giúp bạn hữu thoải mái trao tặng quà cho nhau để trang ngôi nhà VIOLET chúng ta ngày càng rộn rã tiếng cười, chứa chan kỉ niệm giao hảo !

Nhưng khi gặp bài viết có ý kiến bên dưới quá nhiều thì việc cuộn màn hình xuống phía dưới sẽ làm mất một khoảng thời gian cực kì quý. Và việc phải nhấn F5 (refresh) làm mất thời gian cùng với bộ nhớ ram là điều đáng buồn !

Dễ mà bạn hén !  VUITVUI

 
Gửi ý kiến

Quỹ lớp từ 22/12/2012