Giới thiệu BÀI HÁT VÀNG

Còn tuổi nào cho em
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay, tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời tay măng trôi trên vùng tóc dài, bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này, tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may. Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai, tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời, xin cho tay em còn muốt dài, xin cho cô đơn vào tuổi này, tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài. Em xin tuổi nào còn tuồi nào cho nhau trời xanh trong...

Quỹ lớp từ 22/12/2012