Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thượng Hiệp
Giới tính Nam
Website http://lehiep24.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS C. Cơi
Quận/huyện Thành phố Sơn La
Tỉnh/thành Sơn La
Xác thực bởi Trần Quốc Bình, Lê Viết Phú
Đã đưa lên 1850 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 327 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 517 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 95144 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này

Quỹ lớp từ 22/12/2012